Sözlükte "istisna" ne demek?

1. Bir kimse ya da bir şeyi benzerlerinden ayrı tutma.
2. Genelden ayrı, kuraldışı olma, ayrıklık.
3. Ayrı tutulan kimse ya da şeyistisna

İstisna kelimesinin ingilizcesi

adj. exceptional
n. exception
Köken: Arapça